ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรายงานวันลา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ การบันทึกวันลา ลืมรหัสผ่าน ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการส่งข้อมูล

ข้าราชการ ติดต่อ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2141 5956

ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ติดต่อฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง โทร 0 2141 5930

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบงาน เข้าระบบไม่ได้ พิมพ์รายงานไม่ได้ ระบบแสดงผลผิดพลาด โปรดติดต่อ

ส่วนสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 0 2503 4863